Подача тез

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету тези доповіді та зареєструватися до

23 квітня 2018 року

Тези подаються українською або російською мовою з перекладом на англійську в електронному вигляді і у вигляді «твердої» копії з експертним висновком про можливість публікації (супровідним листом від організації).

У тезах рекомендується дотримуватися структури: вступ, матеріали і методи, результати і висновок. Джерела цитування відзначати в квадратних дужках зазначенням прізвища автора та роком видання.


При оформленні тез використовувати додаток MS Word, текст розмістити на одному аркуші формату A4, з полями 2 см, гарнітура Times New Roman, кегль 14 pt, одинарний інтервал; на початку тексту розмістити назву доповіді, потім прізвище автора (прізвище авторів), місце роботи, потім з пропуском одного інтервалу привести текст тез.

Для створення файлу з тезами рекомендується використовувати шаблон.

Назвіть файл на прізвище представляє автора і відішліть його на адресу coldbiomed@gmail.com.


Роботи будуть опубліковані у збірнику тез доповідей та індексованому у Scopus журналі “Проблеми кріобіології і кріомедицини” (для тез з кріобіології та кріомедицини).


Оплата публікації тез не передбачена.

Конференція не передбачає заочної форми участі.