Головна


Рада молодих вчених спільно з дирекцією
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 
та Кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології
запрошує взяти участь у 
42-й щорічній міжнародній конференції молодих вчених
Холод в біології та медицині – 2018”
присвяченій 100-річчю зі дня заснування
Національної академії наук України

яка відбудеться 
23 - 24 травня 2018 р. 
в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України, м. Харків

Умови участі у конференції 

У конференції можуть брати участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів. Кращі доповіді молодих вчених (віком до 35 років включно) будуть відзначені дипломами Кафедри ЮНЕСКО з кріобіології.

Тематика конференції:
  • з’ясування механізмів пошкодження біологічних об’єктів під впливом низьких і наднизьких температур 
  • низькотемпературне зберігання біологічних об’єктів (клітин, тканин, органів людини, тварин або рослин), з них підготовка до зберігання, відігрів, культивування клітин та тканин тощо; 
  • реакція біологічних об’єктів на низькі температури; 
  • вивчення механізмів природної стійкості живих систем до дії холоду та процесу їх відновлення після холодового впливу; 
  • використання низьких температур у медицині; 
  • експериментальна та клінічна трансплантологія; 
  • розробка кріобіологічного та кріомедичного обладнання; 
  • організація та робота низькотемпературних банків тощо. 

Робочі мови конференції:
  • доповідь: українська, російська, англійська; 
  • презентація: англійська. 

Для участі у конференції необхідно до 23 квітня 2018 р. зареєструватися та надіслати оргкомітету тези доповіді. 

Участь у конференції безкоштовна

Роботи будуть опубліковані у збірнику тез доповідей та індексованому у Scopus журналі “Проблеми кріобіології і кріомедицини” (для тез з кріобіології та кріомедицини).


Зареєструйтеся для участі у конференції