Рада молодих вчених спільно з дирекцією

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

та Кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології

запрошує взяти участь у

43-й щорічній міжнародній конференції молодих вчених

“Холод в біології та медицині – 2019”

яка відбудеться

27 - 29 травня 2019 р.

в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини

Національної академії наук України, м. Харків


Умови участі у конференції

У конференції можуть брати участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів. Кращі доповіді молодих вчених (віком до 35 років включно) будуть відзначені дипломами Кафедри ЮНЕСКО з кріобіології.

Тематика конференції:

  • з’ясування механізмів пошкодження біологічних об’єктів під впливом низьких і наднизьких температур
  • низькотемпературне зберігання біологічних об’єктів (клітин, тканин, органів людини, тварин або рослин), з них підготовка до зберігання, відігрів, культивування клітин та тканин тощо;
  • реакція біологічних об’єктів на низькі температури;
  • вивчення механізмів природної стійкості живих систем до дії холоду та процесу їх відновлення після холодового впливу;
  • використання низьких температур у медицині;
  • експериментальна та клінічна трансплантологія;
  • розробка кріобіологічного та кріомедичного обладнання;
  • організація та робота низькотемпературних банків тощо.

Робочі мови конференції:

  • доповідь: українська, російська, англійська;
  • презентація: англійська.

Для участі у конференції необхідно до 26 квітня 2019 р. зареєструватися та надіслати оргкомітету тези доповіді.

Участь у конференції безоплатна!

Роботи будуть опубліковані у збірнику тез доповідей та індексованому у Scopus журналі “Проблеми кріобіології і кріомедицини” (для тез з кріобіології та кріомедицини).