Програма конференції та збірка тез / Conferense program and abstracts book

Програма конференції:

Програма конференції Холод в біології і медицині-2021.pdf
Conference program 2021.pdf