Програма конференції та збірник тез / Conferense program and abstracts book

Збірник тез / Abstracts book:

Збірник тез конференції Холод в бології і медицині - 2021.pdf
Abstract book Cold in Biology and Medicine - 2021.pdf

Програма конференції:

Програма конференції Холод в біології і медицині-2021.pdf
Conference program 2021.pdf