Програма та збірка тез

Засідання конференції будуть проходити 23-24 травня 2018 р. з 10:00 в актовій залі ІПКіК НАН України

Програма конференції

23 травня

10:00

Відкриття конференції

Вступне слово академіка НАН України Гольцева А.М., іноземного члена НАН України проф. Гріна К. іноземного члена НАН України проф. Фуллера Б.

«Кріобіологія – 1»

Ведуча засідання: к.б.н. Михайлова О.О.

10:30 Юрчук Т.О., Петрушко М.П., Піняєв В.І. та ін. Особливості вітрифікації ембріонів людини після маніпуляцій на Zona pellucida (ІПКіК НАН України, відділ КСР; Медичний центр «ДРТ-клініка репродуктивної медицини», м. Харків; Медичний центр ІГР, м. Київ)

10:42 Чабаненко О.О., Шпакова Н.М., Орлова Н.В.

Чутливість еритроцитів людини до постгіпертонічного шоку в присутності гліцерину (ІПКіК НАН України, відділ кріоцитології, м. Харків)

10:54 Жаркова Є.Є., Гулевський О.К. Дослідження дії низькомолекулярної фракції з кріогемолізованої кордової крові людини і препарату «Актовегін» на відновлення морфологічних властивостей і метаболізм АТФ і 2,3-ДФГ еритроцитів донорської крові людини при гіпотермічному зберіганні (ІПКіК НАН України, відділ біохімії холодової адаптації, м. Харків)

11:06 Бачинський Р. О., Щолок Т. С., Молчанова А. В. Дослідження морфометрії сім’яників щурів при дії нітробензолу в умовах холодового стресу (ХНМУ, м. Харків)

11:18 Буцький К.І., Пуговкін А.Ю. Особливості отримання сперми білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) за допомогою гормональної стимуляції для кріоконсервування (ІПКіК НАН України, відділ кріофізіології, м. Харків)

11:30 Севастьянов С.С., Осецький О.І. Особливості створення та плавлення кластерної фази в висококонцентрованих кріопротекторних розчинах (ІПКіК НАН Україні, відділ кріомікробіології, м. Харків)

11:42 Варяниця В.В., Висеканцев І.П. Довгострокове зберігання фіксованих штамів вірусу сказу L. Pasteur та CVS при температурах –20 і –80°C з використанням захисних середовищ (ІПКіК НАН України, відділ кріомікробіології, ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛЕК»,

м. Харків)

11:54 Szekiova E., Slovinska L., Blasko J. et al. Mesenchymal stem cells conditioned medium as a source of neuroprotective factors (Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences, Kosice)

12:06 Papcunova S., Galik J., Pavel J. et al. Positive potency of hypothermic perfusion in porcine model of traumatic spinal cord injury (Institute of Neurobiology Biomedical Research Center, Slovak Academy of Science, Kosice)

Перерва

«Кріомедицина / Біотехнологія»

Ведуча засідання: к.б.н. Рогульська О.Ю.

12:15 Сазонова Т.М., Шаповал О.В. Засоби профілактики ускладнень під час надання допомоги постраждалим із холодовою травмою (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

12:27 Власов О.О., Ковальов Г.А., Мірошниченко М.С. Вплив водного колоїдного розчину фулерену С 60 на епітелій після кріодеструкції шкіри (ІПКіК НАН України, відділ експериментальної кріомедицини; ХНУ ім. В.Н. Каразіна; ХНМУ, м. Харків)

12:39 Оніщенко А.І., Ткаченко А.С., Харченко Е.А. та ін. Вміст HSP70 у сироватці крові пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом (ХНМУ, м. Харків)

12:51 Золотько К.М., Сукач О.М., Оченашко О.В. Дослідження ефективності використання кріоконсервованих нейральних клітин ембріонів щурів на моделі інтрацеребрального крововиливу (ІПКіК НАН України, відділ кріобіохімії, м. Харків)

13:03 Ліхіцькій О.О. Ефективність комбінованого застосування кріоконсервованої тканини плаценти людини та цитрату кальцію на перебіг метаболічних процесів у кістковій тканині щурів за умов перелому нижньої щелепи на тлі остеопорозу (ІПКіК НАН України, м. Харків; ВНУ ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця)

13:15 Петров І.В., Буряк І.А., Черкашина Я.О. Вплив структурних складових модифікованого гелевого носія на ферментативні властивості іммобілізованого промислового штаму Lactococcus lactis після низькотемпературного зберігання (ІПКіК НАН України, м. Харків)

Перерва

«Кріобіологія / Біотехнологія»

Ведуча засідання: к.б.н. Юрчук Т.О.

14:30 Будерацька Н.О. Компетенція кріоконсервованих ооцитів після енуклеації ядра та трансферу першого полярного тіла в ооплазму (ІПКіК НАН України, відділ КСР, м. Харків; ІГР медичний центр, м. Київ)

14:42 Шевченко Н.О., Івченко Т.В., Мозговська Г.В. Збереженість меристем батату за різних режимів кріоконсервування (ІПКіК НАН України, відділ кріобіохімії, м. Харків; Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, сел. Селекційне)

14:54 Юхта М.С., Волкова Н.О., Гольцев А.М. Кріоконсервування звитих канальців сім’яників статевонезрілих щурів із застосуванням повільних швидкостей охолодження (ІПКіК НАН України, м. Харків)

15:06 Нарожний С.В. Вплив зберігання плаценти на її антиоксидантну дію на еритроцити в стані окислювального стресу викликаного нітритом натрію (ІПКіК НАН України, відділ кріобіофізики, м. Харків)

15:18 Літовченко О.Л. Біологічні ефекти сполученої дії гіпотермії та електромагнітного випромінювання (ХНМУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

15:30 Мабана М.А., Скрипник Т.В., Чижевський В.В.

та ін. Діелектричні властивості кріозахисних середовищ на базі ДМСО та глюкози в присутності діоксиду церію (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ІПКіК НАН України, м. Харків)

15:42 Гречишникова М.П., Голояд М.А., Ліпіна О.В.

та ін. Використання розчинів нанорозмірних частин діоксиду церію та ортованадату гадолінія для гіпотермічного зберігання культури клітин Spirulina platensis (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди; ІПКіК НАН України, м. Харків)

24 травня 10:00

Відкриття засідання

Вступне слово проф. Бабійчука Г.О.

«Кріобіологія – 2»

Ведуча засідання: к.б.н. Чернобай Н.А.

10:12 Новікова О.Ю., Сидоренко О.С., Божок Г.А. та ін. Вивчення експресії хромограніну А в нативній та кріоконсервованій культурі клітин надниркових залоз неонатальних поросят (ІПКіК НАН України, відділ кріобіохімії і фармакології НГС, м. Харків)

10:24 Потапов В.А., Білий Д.В. Перспективи використання низькотемпературних систем на двоокисі вуглецю (Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків)

10:36 Землянський А.О. Показники обміну ліпідів у сироватці крові під час оцінки стану здоров’я тварин різних видів в нормі, за деяких незаразних хвороб та за переохолодження (Луганський національний аграрний університет, м Харків)

10:48 Улізко П.Ю., Боброва О.М., Водоп’янова Л.А. Застосування флуоресцентних барвників для оцінки ефективності кріоконсервування еритроцитів коня і бика (ІПКіК НАН України, Харківська державна зооветеринарна Академія, м. Харків)

11:00 Гапон Г.О., Петрушко М.П., Юрчук Т.О. та ін. Життєздатність сперматозоїдів людини після кріоконсервування у середовищах без відмивання (ІПКіК НАН України, відділ КСР, м. Харків)

11:12 Ходько О.Т. Поляризаційна мікроскопія як метод вивчення фазових перетворень у кріобіологічних системах (ІПКіК НАН України, м. Харків)

11:24 Юрченко Л.І., Цихановська І.В., Приходько О.Ю. Технологія низькотемпературної обробки м’ясних напівфабрикатів на основі яловичого фаршу, модифікованого біологічною домішкою «магнетофуд» (Національний університет цивільного захисту України; УІПА; Харківська державна зооветеринарна академія)

«Кріомедицина»

Ведуча засідання: к.б.н. Юхта М.С.

12:00 Лєонова О.Ю., Богданюк А.О. Кріоконсервування тканини гонад методом повільного заморожування перед протипухлинною терапією для збереження фертильності (ТОВ «Медичний центр матері», м. Київ)

12:12 Антоненко Є.О., Чиж М.О., Буряк М.М. та ін. Розробка системи телеметрії для експериментальної кріомедицини (ХНУ ім. В.Н. Каразіна; ІПКіК НАН України, м. Харків)

12:24 Глоба В.Ю., Рудик Д.Ю., Алі С.Г. та ін. Скорочувальна активність детрузора щурів з інфравезикальною обструкцією після введення Кортексину та біологічно активних продуктів культури мантійних гліоцитів (ІПКіК НАН України, відділ кріоендокринології, м. Харків)

12:26 Наглов О.В., Товстуха І.А. Ефективність кріогенної реабілітації військовослужбовців АТО шляхом загальної повітряної кріотерапії (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

12:38 Бондарєв Є.В. Фригопротекторні та антиоксидантні властивості препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми (Національний фармацевтичний університет, м. Харків)

12:50 Айдарова В.С. Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на морфологічні та морфометричні характеристики тканини головного мозку спонтанно гіпертензивних щурів (ІПКіК НАН України, відділ кріофізіології, м. Харків)

13:02 Коваль Г.К., Останков М.В., Бондарович М.О. та ін. Вміст дендритних клітин і цитокінів в шкірі щурів з атопічним дерматитом після терапії кріоконсервованою кордовою кров'ю (ІПКіК НАН України, м. Харків)

Перерва (Кава-брейк у приміщенні бібліотеки)

15:00

Обговорення доповідей

Підведення підсумків конкурсу

на кращу роботу

Нагородження переможців

Закриття конференції