Подача тез

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету тези доповіді та зареєструватися до

26 квітня 2020 року

Тези подаються українською мовою з перекладом на англійську в електронному вигляді з копією експертного висновку про можливість публікації або супровідним листом від організації.

У тезах рекомендується дотримуватися наступної структури:

  • вступ;
  • матеріали і методи;
  • результати;
  • висновок.

Джерела цитування відзначати в квадратних дужках із зазначенням прізвища першого автора та роком видання.

При оформленні тез використовувати додаток MS Word, текст розмістити на одному аркуші формату A4, з полями 2 см з усіх боків, гарнітура Times New Roman, кегль 14 pt, одинарний інтервал; на початку тексту розмістити назву доповіді, потім прізвище автора (авторів), місце роботи, потім з пропуском одного інтервалу привести текст тез.

Для створення файлу з тезами рекомендується використовувати шаблон.

Назвіть файл на прізвище автора і відішліть його на адресу coldbiomed@gmail.com.

Роботи учасників будуть опубліковані у збірнику тез доповідей та індексованому у Scopus журналі “Проблеми кріобіології і кріомедицини” (для тез з кріобіології та кріомедицини).

Конференція не передбачає заочної форми участі!