Materials of previous conferences/Матеріали попередніх конференцій

Abstract book 'Cold in Biology and Medicine - 2023'.pdf
Abstract book 'Cold in Biology and Medicine - 2022'.pdf
Збірник тез конференції 2021.pdf
Збірник тез конференції молодих учених Холод в біології та медицині - 2020.pdf